Informace pro účastníky

Pojedou se krátké jízdy (cca 10 minut) na uzavřené trati. Nebude se měřit čas a nebudou se vyhlašovat vítězové. Každý ůčastník pojede čtyři jízdy – dvě v sobotu a dvě v neděli. Areál bude pro účastníky připraven od pátku 22. 6. od 12 hodin. Poslední jízdy předpokládáme v neděli 24. 6. kolem 17 hodiny. V areálu lze přespat do pondělí. Jezdci se prokáží platným řidičským průkazem, není potřeba závodních licencí. Vozidla nemusí mít technické průkazy. Musí být v dobrém technickém stavu a majitel je za tento tento stav zodpovědný. Každý stroj musí projít technickou přejímkou. Zde mu bude vylepeno startovní číslo. Pro jezdce bude nachystáno depo na volné ploše A.