Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony má pro rok 2018 tyto záštity:

Statutární město Brno

Ing. Petr Vokřál
primátor statutárního města Brna

zdravice primátora
Jihomoravského kraje

JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje

 
Technické muzeum v Brně

Ing. Ivo Štěpánek
ředitel Technického muzea v Brně

 
Dopravní podnik města Brna,a.s.

Oficiální dopravce akce

 
Brněnské komunikace a.s.

Partner akce

 
Fédération Internationale des Véhicules Anciens

FIVA
mezinárodní motocyklový víkend

 

 

Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony má pro rok 2018 tyto mediální partnery: